Tychy
538994522

Udar zabrał mu mowę

Artykuł opublikowany w czasopiśmie logopedycznym

Artykuł opublikowany w czasopiśmie logopedycznym o jednym z pacjentów poudarowych "Udar zabrał mu mowę".

Logo Magazyn kreatywnego logopedy

Publikacja w czasopiśmie logopedycznym

Artykuł w Wielkopolskim Przeglądzie Logopedycznym

6.10.2018 w jednym z ogólnopolskich czasopism logopedycznych ukazała się moja publikacja naukowa - Studium przypadku kobiety ciężarnej z ciężkim uszkodzeniem mózgu doznanego na skutek wypadku samochodowego. Dziękuję mojej córce Marcie Długoń za współpracę i konsultacje oraz przyjaciółce Ani za to, że zgodziła się podzielić ze mną swoją niesamowitą historią. Przez jakiś czas Ania była moją pacjentką. Praca nad publikacją trwała długo ale było warto.

Publikacja w ogólnopolskim czasopiśmie logopedycznym

Edukacja

Ukończone szkoły Rok
Neurologopedia
Uniwersytet Śląski
2016
Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną
Uniwersytet Śląski
2004
Pedagogika wczesnoszkolna
Uniwersytet Śląski
1998
Wychowanie przedszkolne
Studium Nauczycielskie 6 letnie
1991
Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
Certyfikat I stopnia C- Eye Terapia i komunikacja w jednym
Prowadzący - mgr Edyta Tyszkiewicz
2020
Elektrostymulacja w logopedii
Prowadzący - mgr Elżbieta Radkowska
2020
Pacjenci z wadami twarzoczaszki ,Podejście interdyscyplinarne
Prowadzący -
2020
Neurorehabilitacja traktu ustno -twarzowego i staw skroniowo -żuchwowy
Prowadzący - dr Emilia Mikołajewska
2019
Mutyzm wybiórczy - diagnoza, terapia - behawioralne strategie oddziaływań terapeutycznych.
Prowadzący - mgr Alicja Pilch
2019
Terapia ręki I i II stopnia
Prowadzący - mgr Hanna Szyszkowska
2019
Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej
Prowadzący - dr Emilia Mikołajewska
2019
Autyzm. Codzienność...Świat dziecka ze spektrum autyzmu.
Prowadzący - Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach
2018
Afazja rozwojowa - droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównywaniu szans.
Prowadzący - Stowarzyszenie "Razem rozkodujmy afazję"
2018
Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej, w tym nauki oddychania i połykania.
Prowadzący - prof. dr hab. Danuta Pluta -Wojciechowska
2017
CAPD BEZ TAJEMNIC. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży.
Prowadzący - Śląskie Centrum Słuchu i Mowy "Medincus" Katowice
2017
Stronę dostarcza: Logopeda.pl - Portal logopedów